Εφαρμοσμένη μάθηση

  Βοήθησε τους μαθητές σου να εκμεταλλευτούν τα ενδιαφέροντά τους και δώσε πραγματικά κίνητρα για πρακτική μάθηση

  Ευκολία και Αμεσότητα

  Προώθησε την απόκτηση καινούργιας γνώσης μέσω προγραμμάτων και δικτύων των οποίων οι μαθητές είναι ήδη γνώστες

  Αυτόνομη Μάθηση

  Εξασφάλισε την ανάπτυξη προχωρημένων ικανοτήτων Δια Βίου Μάθησης, στον δικό τους χώρο και με το δικό τους ρυθμό

  Δημιουργία σχέσεων

  Διευκόλυνε την ανέλιξη των μαθητών στο επόμενο επίπεδο μέσω υιοθέτησης τεχνικών δικτύωσης για άτυπη μάθηση εκτός τάξης

  Οι εκπαιδευτικοί μας

  Το δίκτυο συνεργατών μας αποτελείται από επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευσης από διάφορες χώρες οι οποίοι είναι κάτοχοι αναγνωρισμένων πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων από πανεπιστήμια της Ευρώπης ή/και της Αμερικής. Η ConnectiVision συνεργάζεται επίσης με ειδικούς στον τομέα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας οι οποίοι είναι έτοιμοι να σας λύσουν οποιαδήποτε απορία και να παρέχουν βοήθεια σχετική με τις λειτουργίες των εργαλείων τα οποία χρησιμοποιούμε.

   

  FrenchGermanEnglishGreekSpain